Polica privatnosti

Dobrodošli na  www.donnavekic.com, jedinu službenu web stranicu.

Sve komentare i pitanja u vezi sa stranicom, možete uputiti na Kontakt stranici weba.

Poštovani korisnici, vašim ulaskom na ovu web stranicu, Vi pristajete  na poštovanje slijedećih pravila korištenja stranice:

Zaštita autorskih prava

Sadržaj ove web stranice odnosno  njegov tekst, softver, dizajn, logo,  grafički prikazi, grafička rješenja, autorska ideja, koncepcija, moduli i fotografije, zaštićeni su autorskim pravom. Sav materijal na ovoj web stranici može se preuzeti i štampati isključivo za osobno, nekomercijalno korištenje. Svako drugačije korištenje zaštićenog materijala sa ove web stranice nije dozvoljeno i kažnjivo je po Zakonu.

Isključenje garancija

Donna Vekić ne garantira:

• da su informacije i ostali sadržaji  koji  se daju na ovoj web stranici točni, kompletni  ili ažurni;

• da su linkovi na koje se upućuje sa stranica na ovoj web stranici sigurni za korištenje, niti garantira za sadržaj ovih linkova, budući da oni nisu pod njenom neposrednom ili posrednom kontrolom;

• da ova web stranica, ili njeni linkovi nemaju softverskih nedostataka (kompjuterskih virusa);

• za  sadržaje koje na stranicu postave korisnici stranice, budući da ti sadržaji predstavljaju isključivu odgovornost  korisnika koji je isti sadržaj postavio na stranicu;

Isključenje odgovornosti za štetu

Svu štetu i gubitke  do kojih  bi moglo doći usljed korištenja ili nemogućnosti korištenja  ove web stranice, snose sami korisnici. Ovim  se apsolutno i u cijelosti isključuje svaka eventualna odgovornost  Donne Vekić za štetu koju bi korisnici eventualno mogli pretrpjeti korištenjem ove web stranice.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Ovi uvjeti korištenja, tumače se suglasno odredbama mjerodavnog prava Republike Hrvatske, a  svi sporovi do kojih eventualno dođe u vezi sa korištenjem ove stranice podliježu sudskoj nadležnosti sudova Republike Hrvatske.

Poštovani korisnici, nakon što ste se upoznali sa obvezujućim  Pravilima korištenja, želimo vam ugodan boravak na našoj web stranici.